Al Ansar
Game status:

FT

Al Jabalain

Al Ansar

Al Jabalain

1
1

Al Ansar Club Stadium (Medina)

Al Ansar Club Stadium (Medina)