CONCACAF Champions League

CONCACAF Champions League

Campeonatos Internacionais 2017/2018

Toronto Toronto 1 - 2 Guadalajara Guadalajara

Guadalajara Guadalajara 1 Pen 4-2 2 Toronto Toronto