V.League 2

V.League 2

Vietnam 2022

Ba Ria Vung Tau Ba Ria Vung Tau 3 - 2 Long An Long An
Binh Phu?c Binh Phu?c 1 - 1 Bóng đá Huế Bóng đá Huế
Dak Lak Dak Lak 0 - 2 Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân
Pho Hien Pho Hien 2 - 1 Phu Dong Phu Dong
Quang Nam Quang Nam 3 - 0 Phu Th? Phu Th?
Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa 3 - 1 Can Tho Can Tho