V.League 2

V.League 2

Vietnam 2020

Bóng đá Huế Bóng đá Huế 2 - 1 Can Tho Can Tho
Long An Long An 0 - 1 Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu

Binh Dinh Binh Dinh 2 - 1 Dong Thap Dong Thap

An Giang An Giang 0 - 1 Bình Phước Bình Phước
Dak Lak Dak Lak 1 - 0 Tay Ninh Tay Ninh
Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa 1 - 1 Pho Hien Pho Hien

Bóng đá Huế Bóng đá Huế 2 - 2 Tay Ninh Tay Ninh
Dak Lak Dak Lak 0 - 1 Can Tho Can Tho
Long An Long An 1 - 0 Dong Thap Dong Thap

Binh Dinh Binh Dinh 1 - 0 Pho Hien Pho Hien
Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu 1 - 1 Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa
Bình Phước Bình Phước 0 - 0 An Giang An Giang