V.League 1

V.League 1

Vietnam 2022

Binh Dinh Binh Dinh 1 - 1 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
Hai Phong Hai Phong 3 - 1 Sai Gon Sai Gon
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City 1 - 0 Thanh Hoa Thanh Hoa

Da Nang Da Nang 2 - 1 Ha Noi Ha Noi
Nam Dinh Nam Dinh 0 - 1 Binh Duong Binh Duong

Viettel Viettel - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh