V.League 1

V.League 1

Vietnam 2023

Round:

Binh Dinh Binh Dinh 3 - 0 Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa
Thanh Hoa Thanh Hoa 0 - 0 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An

Binh Duong Binh Duong - Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
Da Nang Da Nang - Nam Dinh Nam Dinh
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City - Hai Phong Hai Phong

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Viettel Viettel
Ha Noi Ha Noi - Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân