Sudani Premier League

Sudani Premier League

Sudan 2018

Merreikh Kosti Merreikh Kosti 0 - 0 Alamal Atbara Alamal Atbara
Al Khartoum Al Khartoum 2 - 3 Hilal Obayed Hilal Obayed

Hay Al Wadi Hay Al Wadi 1 - 0 Kober Kober
Al-Ahli Atbara Al-Ahli Atbara 0 - 2 Al Hilal Kadougli Al Hilal Kadougli
Al Ahly Shendi Al Ahly Shendi 2 - 0 Al Ahli Khartoum Al Ahli Khartoum

Merreikh Nyala Merreikh Nyala 0 - 0 Merreikh El-Fasher Merreikh El-Fasher
Wad Hashim Sennar Wad Hashim Sennar 2 - 1 Hay Al Arab Hay Al Arab

Al Hilal Omdurman Al Hilal Omdurman 3 - 1 Al Shorta Al Shorta

Al Shorta Al Shorta - Wad Hashim Sennar Wad Hashim Sennar
Merreikh Nyala Merreikh Nyala - Merreikh Kosti Merreikh Kosti
Kober Kober - Hay Al Wadi Hay Al Wadi

Al Ahly Shendi Al Ahly Shendi - Al Merreikh Al Merreikh
Alamal Atbara Alamal Atbara - Hay Al Wadi Hay Al Wadi
Hay Al Arab Hay Al Arab - Al Hilal Omdurman Al Hilal Omdurman

Al-Ahly Merowe Al-Ahly Merowe - Hilal Obayed Hilal Obayed
Merreikh El-Fasher Merreikh El-Fasher - Al Khartoum Al Khartoum