PFL

PFL

Philippines 2021

Mendiola Mendiola 0 - 4 Kaya Kaya
Stallion Stallion 1 - 1 Dynamic Herb Cebu Dynamic Herb Cebu

Kaya Kaya 5 - 0 Maharlika Maharlika
United City United City Cancelled Azkals Azkals

Azkals Azkals 1 - 2 Dynamic Herb Cebu Dynamic Herb Cebu

Mendiola Mendiola 0 - 1 Maharlika Maharlika
Stallion Stallion 0 - 3 Kaya Kaya

Azkals Azkals 1 - 3 Kaya Kaya
Stallion Stallion Cancelled United City United City

Maharlika Maharlika 1 - 2 Dynamic Herb Cebu Dynamic Herb Cebu