ISL

ISL

Indonesia 2022

Persipa Pati Persipa Pati 2 - 0 Persikab Bandung Persikab Bandung
Persipa Pati Persipa Pati 2 - 0 Persikab Bandung Persikab Bandung
Persipa Pati Persipa Pati 2 - 0 Persikab Bandung Persikab Bandung
PSPS PSPS 0 - 1 Sada Sumut Sada Sumut
PSPS PSPS 0 - 1 Sada Sumut Sada Sumut
PSPS PSPS 0 - 1 Sada Sumut Sada Sumut
Persiraja Banda Aceh Persiraja Banda Aceh 1 - 0 Perserang Perserang
Persiraja Banda Aceh Persiraja Banda Aceh 1 - 0 Perserang Perserang
Persiraja Banda Aceh Persiraja Banda Aceh 1 - 0 Perserang Perserang
PSKC Cimahi PSKC Cimahi 0 - 1 Sriwijaya Sriwijaya
PSKC Cimahi PSKC Cimahi 0 - 1 Sriwijaya Sriwijaya
PSKC Cimahi PSKC Cimahi 0 - 1 Sriwijaya Sriwijaya
Persijap Persijap 2 - 2 Persela Persela
Persijap Persijap 2 - 2 Persela Persela
Persijap Persijap 2 - 2 Persela Persela

Semen Padang Semen Padang Cancelled PSKC Cimahi PSKC Cimahi
Semen Padang Semen Padang Cancelled PSKC Cimahi PSKC Cimahi
Semen Padang Semen Padang Cancelled PSKC Cimahi PSKC Cimahi

PSBS Biak Numfor PSBS Biak Numfor Cancelled Persipura Persipura
PSBS Biak Numfor PSBS Biak Numfor Cancelled Persipura Persipura
PSBS Biak Numfor PSBS Biak Numfor Cancelled Persipura Persipura
Persipal BU Persipal BU Cancelled Deltras Deltras
Persipal BU Persipal BU Cancelled Deltras Deltras
Persipal BU Persipal BU Cancelled Deltras Deltras
PSCS Cilacap PSCS Cilacap Cancelled PS Pati PS Pati
PSCS Cilacap PSCS Cilacap Cancelled PS Pati PS Pati
PSCS Cilacap PSCS Cilacap Cancelled PS Pati PS Pati
Persipa Pati Persipa Pati Cancelled PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta
Persipa Pati Persipa Pati Cancelled PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta
Persipa Pati Persipa Pati Cancelled PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta