Liga Nacional

Liga Nacional

Honduras 2017/2018

Juticalpa Juticalpa 3 - 0 Marathón Marathón
Real España Real España 2 - 3 Real Sociedad Real Sociedad
Vida Vida 3 - 0 Platense Platense

Motagua Motagua 1 - 0 Honduras Progreso Honduras Progreso

UPNFM UPNFM 0 - 2 Olimpia Olimpia

Juticalpa Juticalpa 2 - 0 Marathón Marathón
UPNFM UPNFM 3 - 0 Real Sociedad Real Sociedad
Honduras Progreso Honduras Progreso 1 - 2 Motagua Motagua
Olimpia Olimpia 1 - 1 Vida Vida

Real España Real España - Platense Platense