National Football League

National Football League

Fiji 2022

Round:

Ba Ba 4 - 0 Nasinu Nasinu
Nadi Nadi 3 - 0 Navua Navua
Lautoka Lautoka 2 - 1 Tailevu Naitasiri Tailevu Naitasiri
Nadroga Nadroga 1 - 2 Suva Suva

Lautoka Lautoka 1 - 2 Ba Ba

Labasa Labasa 2 - 1 Tailevu Naitasiri Tailevu Naitasiri

Lautoka Lautoka 0 - 2 Rewa Rewa

Nadi Nadi 2 - 2 Lautoka Lautoka

Labasa Labasa 1 - 2 Lautoka Lautoka

Nadroga Nadroga 1 - 5 Lautoka Lautoka