Community Shield

Community Shield

2018/2019

Round:

Chelsea Chelsea 0 - 2 Manchester City Manchester City