Community Shield

Community Shield

2022/2023

Round:

Liverpool Liverpool 3 - 1 Manchester City Manchester City