Community Shield

Community Shield

2021/2022

Round:

Leicester City Leicester City 1 - 0 Manchester City Manchester City