Premier League

Premier League

Bangladesh 2021

Round:

Bashundhara Kings Bashundhara Kings 2 - 0 Baridhara Baridhara

Abahani Abahani 1 - 0 Bangladesh Police Bangladesh Police

Sheikh Russel Sheikh Russel 2 - 1 Brothers Union Brothers Union

Saif Saif 1 - 1 Rahmatgonj MFS Rahmatgonj MFS

Mohammedan Dhaka Mohammedan Dhaka - Arambagh Arambagh

Sheikh Jamal Sheikh Jamal - Abahani Chittagong Abahani Chittagong