I. Branovets 30
I. Branovets
P. Grechishko 55
P. Grechishko
N. Bylinkin 12
N. Bylinkin
I. Zayats 27
I. Zayats
Y. Ostroukh 25
Y. Ostroukh
D. Girs 99
D. Girs
Y. Yarotskiy 23
Y. Yarotskiy
M. Sachkovskiy 74
M. Sachkovskiy
K. Kotov 26
K. Kotov
S. Rusak 88
S. Rusak
A. Viskrebentsev 8
A. Viskrebentsev
V. Morozov 10
V. Morozov
S. Ignatovich 31
S. Ignatovich

Stadyen Haradski (Slutsk)

Stadyen Haradski (Slutsk)