S. Agkatsev 1
S. Agkatsev
A. Ektov 23
A. Ektov
J. Alonso 4
J. Alonso
G. Harutyunyan 33
G. Harutyunyan
L. Olaza 15
L. Olaza
K. Pina 6
K. Pina
M. Banjac 14
M. Banjac
E. Spertsyan 10
E. Spertsyan
M. D. Cobnan 90
M. D. Cobnan
A. Koksharov 96
A. Koksharov
I. Akhmetov 7
I. Akhmetov
V. Grulev 20
V. Grulev
I. Leshchuk 31
I. Leshchuk

Stadion FK Krasnodar (Krasnodar)

Stadion FK Krasnodar (Krasnodar)