V.League 2

V.League 2

Vietnam 2020

Round:

Bóng đá Huế Bóng đá Huế - Bình Phước Bình Phước
Can Tho Can Tho - An Giang An Giang
Dak Lak Dak Lak - Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu
Pho Hien Pho Hien - Binh Dinh Binh Dinh
Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa - Dong Thap Dong Thap
Tay Ninh Tay Ninh - Long An Long An