V.League 2

V.League 2

Vietnam 2022

Phú Thọ Phú Thọ 2 - 0 Bóng đá Huế Bóng đá Huế

Dak Lak Dak Lak 3 - 1 Long An Long An
Phu Dong Phu Dong 1 - 3 Quang Nam Quang Nam
Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân 5 - 1 Can Tho Can Tho
Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu 1 - 1 Bình Phước Bình Phước
Pho Hien Pho Hien 3 - 3 Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa