Azadegan League

Azadegan League

Iran

Darya Babol Darya Babol 2 - 0 Shahin Bandar Ameri Shahin Bandar Ameri
Naft Masjed Soleyman Naft Masjed Soleyman 2 - 0 Mes Shahr-e Babak Mes Shahr-e Babak

Khooshe Talaee Saveh Khooshe Talaee Saveh 0 6' 0 Esteghlal Mollasani Esteghlal Mollasani
Mes Soongoun Mes Soongoun - Pars Jonoubi Jam Pars Jonoubi Jam
Damash Gilanian Damash Gilanian - Chadormalu SC Chadormalu SC
Saipa Saipa - Kheybar Khorramabad Kheybar Khorramabad
Mes Kerman Mes Kerman - Shahrdari Astara Shahrdari Astara
Fajr Sepasi Fajr Sepasi - Ario Eslamshahr Ario Eslamshahr
Naft Gachsaran Naft Gachsaran - Shahre Raz Shahre Raz