I-League 2

I-League 2

India 2024

United United - Bengaluru United Bengaluru United
Maharashtra Oranje Maharashtra Oranje - Sporting Goa Sporting Goa

Sudeva Sudeva 0 - 1 SC Bengaluru SC Bengaluru
Kenkre Kenkre - Dempo Dempo