Today

FA Cup

Quanzhou Yassin Quanzhou Yassin - Yanbian Longding Yanbian Longding
Jiangxi Dark Horse Jiangxi Dark Horse - Qingdao West Coast Qingdao West Coast
Zibo Qisheng Zibo Qisheng - Jinan Xingzhou Jinan Xingzhou
Dalian Zhixing Dalian Zhixing - Dongguan United Dongguan United
Heilongjiang Ice City Heilongjiang Ice City - Shangyu Pterosaur Shangyu Pterosaur
Yunnan Yukun Yunnan Yukun - Guangxi Pingguo Guangxi Pingguo
Shangyu Pterosaur Shangyu Pterosaur - Heilongjiang Ice City Heilongjiang Ice City