Hanse Neubrandenburg
Kонкуренция status:

FT

Унион Берлин

Hanse Neubrandenburg

Унион Берлин

0
11

Ligaplatz am Jahnstadion (Neubrandenburg)

Ligaplatz am Jahnstadion (Neubrandenburg)