Mixto
Game status:

Luverdense

Mixto

Luverdense

Head to head

Games: 26
4
8
14
Goals: 80
30
50

History

Mixto
Mixto
1 - 3
Luverdense
Luverdense
Mixto
Mixto
0 - 1
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
1 - 0
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
2 - 4
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
4 - 3
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
1 - 1
Luverdense
Luverdense
Mixto
Mixto
2 - 2
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
1 - 1
Mixto
Mixto
Luverdense
Luverdense
3 - 1
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
0 - 2
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
0 - 1
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
2 - 1
Luverdense
Luverdense
Mixto
Mixto
0 - 0
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
1 - 1
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
3 - 3
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
1 - 0
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
0 - 0
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
2 - 1
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
4 - 3
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
3 - 0
Mixto
Mixto
Luverdense
Luverdense
3 - 1
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
1 - 3
Luverdense
Luverdense
Mixto
Mixto
1 - 0
Luverdense
Luverdense
Luverdense
Luverdense
2 - 2
Mixto
Mixto
Luverdense
Luverdense
3 - 1
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
1 - 3
Luverdense
Luverdense