A. Kobzev 16
A. Kobzev
Y. Zavezen 88
Y. Zavezen
D. Faizullin 50
D. Faizullin
K. Appaev 14
K. Appaev
M. Maksimov 9
M. Maksimov
O. Dmitriev 34
O. Dmitriev
A. Mendel 18
A. Mendel
R. Akbashev 7
R. Akbashev
N. Pejcinovic 10
N. Pejcinovic
S. Bryzgalov 92
S. Bryzgalov
A. Dashaev 4
A. Dashaev
R. Magal 28
R. Magal
A. Gorodovoy 93
A. Gorodovoy

Stadion Metallurg (Lipetsk)

Stadion Metallurg (Lipetsk)