GVI
Game status:

FT

Greve

GVI

Greve

1
1

GVI. Nymosen (Gentofte)

GVI. Nymosen (Gentofte)