R. Soldatenko 1
R. Soldatenko
R. Sosranov 23
R. Sosranov
A. Tsaraev 22
A. Tsaraev
A. Bagaev 5
A. Bagaev
A. Tatajev 2
A. Tatajev
N. Giorgobiani 99
N. Giorgobiani
D. Grigorjev 68
D. Grigorjev
D. Kobesov 88
D. Kobesov
D. Kobesov 18
D. Kobesov
B. Gurtsiev 7
B. Gurtsiev
B. Kokoev 21
B. Kokoev
A. Chukanov 9
A. Chukanov
K. Mullin 72
K. Mullin
R. Minaev 10
R. Minaev
I. O. Omar 6
I. O. Omar
N. Kipiani 7
N. Kipiani
A. Dudiev 22
A. Dudiev
I. Beriashvili 4
I. Beriashvili
A. Bairyev 28
A. Bairyev
D. Pelikh 2
D. Pelikh
S. Makarov 13
S. Makarov
I. Obukhov 96
I. Obukhov

Stadion im. Sultana Bilimkhanova (Groznyi)

Stadion im. Sultana Bilimkhanova (Groznyi)