Song Lam Nghe An
Game status:

FT

Persija

Song Lam Nghe An

Persija

0
0

0
Fulltime
Trần Văn Tiến 68
Trần Văn Tiến
Šimić 9
Šimić
Ardhiyasa 26
Ardhiyasa

Sân vận động Vinh (Vinh Stadium) (Vinh)

Sân vận động Vinh (Vinh Stadium) (Vinh)