FLC Thanh Hoa
Game status:

FT

Bali United

FLC Thanh Hoa

Bali United

0
0

0
Fulltime
Bùi Tiến Dũng 50
Bùi Tiến Dũng
Ofere 45
Ofere
Spasojević 9
Spasojević
Hendrawan 59
Hendrawan

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium) (Hà Nội (Hanoi))

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium) (Hà Nội (Hanoi))