Egypt

Egypt

Uganda

Uganda

Games: 9
8
0
1
Goals: 19
17
2

History

Egypt
Egypt
1 - 0
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
1 - 0
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
1 - 0
Uganda
Uganda
Egypt
Egypt
3 - 0
Uganda
Uganda
Egypt
Egypt
2 - 0
Uganda
Uganda
Egypt
Egypt
3 - 0
Uganda
Uganda
Egypt
Egypt
2 - 1
Uganda
Uganda
Egypt
Egypt
2 - 0
Uganda
Uganda
Egypt
Egypt
3 - 0
Uganda
Uganda