Paranaense 2

Paranaense 2

Brazil 2018

Andraus Brasil Andraus Brasil 0 - 3 Iraty Iraty
Batel Batel 0 - 1 Cascavel CR Cascavel CR
Operário PR Operário PR 3 - 1 Independiente FSJ Independiente FSJ
PSTC PSTC 1 - 1 Rolândia Rolândia
Paranavaí Paranavaí 2 - 0 Portuguesa Londrinense Portuguesa Londrinense