Ligue 2

Ligue 2

Algeria 2018/2019

JSM Skikda JSM Skikda 1 - 1 Amal Bou Saâda Amal Bou Saâda
MC Saïda MC Saïda 2 - 0 US Biskra US Biskra
NC Magra NC Magra 1 - 0 USM Blida USM Blida
El Eulma El Eulma 0 - 0 ASM Oran ASM Oran

Relizane Relizane 1 - 0 WA Tlemcen WA Tlemcen

USM El Harrach USM El Harrach 0 - 2 RC Kouba RC Kouba

ES Mostaganem ES Mostaganem 0 - 0 Annaba Annaba
JSM Béjaïa JSM Béjaïa 0 - 2 ASO Chlef ASO Chlef